Netwerkstad

ONTWIKKELAGENDA NETWERKSTAD TWENTE
Netwerkstad Twente, vitaal & innovatief

De Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente is een initiatief van Netwerkstad Twente (de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Oldenzaal) en de provincie Overijssel. We hebben een gezamenlijk ontwikkelingsperspectief voor Netwerkstad Twente in 2040:

Een vitale samenleving in een aantrekkelijke omgeving, een innovatieve top-kennisregio van internationaal belang met brede werkgelegenheid gebaseerd op drie speerpunten: high techsystemen en materialen (HTSM), logistiek en recreatie & toerisme.

Vanuit dit toekomstperspectief ontwikkelen we een werkprogramma voor de komende vijf jaar, met doorkijk naar de middellange termijn. Als overheid zijn wij één van de spelers, maar we doen het zeker niet alleen. We gaan de samenwerking aan met maatschappelijke en private partners, andere overheden en particuliere initiatiefnemers.

Samen aan het werk voor een solide toekomst
Het Twentehuis symboliseert de Ontwikkelagenda: een stevig fundament, drie robuuste pijlers en een overkoepelend dak.

ontwikkelagenda-netwerkstad-twente 

Het dak van het Twentehuis laat de gemeenschappelijkheid en samenhang tussen de provincie Overijssel en de Netwerkstad-gemeenten zien. We willen een excellente overheid zijn. Dat houdt onder andere in dat we als Netwerkstad-gemeenten - waar kan - met elkaar samenwerken. Immers, in de internationale concurrentiestrijd om innovatie en werkgelegenheid zijn gemeentegrenzen niet relevant.

Het fundament staat voor ‘basiskwaliteit’. Om effectief te kunnen werken aan het toekomstperspectief, moeten de leefbaarheid en bereikbaarheid van de Netwerkstad-gemeenten op een hoog niveau zijn en kiezen we voor het gezamenlijk strategisch programmeren va woon- en werklocaties. Voor wat betreft de drie pijlers wordt daarnaast ingezet op:

-          Het versterken van het economisch klimaat; het economisch profiel van de netwerkstad is gericht op HTSM (High Tech Systems and Materials), logistiek, recreatie en toerisme, hoogwaardige bedrijfslocaties en acquisitie.

-          Het verbeteren van de stedelijke kwaliteit; het bieden van duurzaam hoogwaardig en gedifferentieerd woon- en leefmilieu en van complementaire binnensteden.

-          Het binden van talent; als innovatieve regio heeft Twente behoefte aan het vasthouden en aantrekken van een continue en groeiende stroom van talent.

Hoe geven we vorm aan de pijlers van de Ontwikkelagenda?
De raden van de vijf netwerksteden en de provinciale staten van Overijssel hebben het Ontwikkelingsperspectief van de Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente vastgesteld. Deze visie wordt nu verder uitgewerkt in een werkprogramma. Volgens de planning zal het werkprogramma eind 2013 worden aangeboden aan de betreffende raden en staten.

Meer lezen over de Ontwikkelagenda van Netwerkstad Twente? Klik op het logo om rechtstreeks naar de Netwerkstadpagina van de Regio Twente te gaan!

regio-twente-netwerkstad_vrijstaand_fc-300x66