Bornsche Maten

Tot 2030 bouwt Borne 2700 woningen in de Bornsche Maten. De realisatie van de Bornsche Maten is nodig voor de toekomst van Borne. Om die reden is het een strategissch project. De groei van het aantal inwoners naar 28.000 is geen doel op zich, maar deze groei is wel ivan belang voor de vitaliteit van Borne en het in stand houden van voorzieningen (Toekomstvisie Mijn Borne 2030 Dynamische Dorpen).

Documenten

Nieuwsberichten

Er zijn geen nieuwsberichten gevonden.