Rekenkamer

Gemeenten zijn vanaf 2006 verplicht te beschikken over een Rekenkamer(functie). Dit is een ondersteuning van de raad bij het uitoefenen van de controlerende taak.

De Rekenkamercommissie voor de gemeente Borne bestaat uit:

  • de heer R. (Riekele) Bron (extern, voorzitter)
  • mevrouw B.A.J. (Bo) ter Braak (lid)
  • de heer W.M.M. (Wim) Menheere (lid)
  • mevrouw M.M.N. (Manon) Pabon (lid)
  • de heer G.M. (Guido) van Valkenhoef (lid)
  • de heer T.H.G.M. (Tom) Verreussel (lid)
  • de heer H.G. (Henk) Vrielink (lid)

Het secretariaat van de commissie is in handen van de raadsadviseur, Saskia Voortman.

De Rekenkamercommissie onderzoekt in hoeverre door de gemeente doelmatig, doeltreffend en rechtmatig wordt gehandeld. De commissie bepaalt zelfstandig te onderwerpen voor het onderzoek.
Ook de inwoners van Borne kunnen suggesties indienen waarnaar de rekenkamer onderzoek zou kunnen doen. De rekenkamercommissie beoordeeld of het onderzoek binnen de reikwijdte van de commissie past. U kunt suggesties mailen naar de secretaris Saskia Voortman via griffie@borne.nl

De door de Rekenkamercommissie aan de gemeenteraad aangeboden rapporten en brieven kunt u hieronder downloaden. Dat geldt ook voor de Verordening op de Rekenkamercommissie, het Huishoudelijk reglement en het actuele onderzoeksprogramma

Gepubliceerde rapporten en producten van de Rekenkamercommissie:

U kunt via het secretariaat contact leggen met de Rekenkamercommissie, telefoonnummer 074 2658739 of e-mail griffie@borne.nl