Jan Pierik voorgedragen als nieuwe burgemeester van Borne

Jan Pierik, woonachtig in Zutphen, wordt aanbevolen door de raad aan de minister van BZK. Hij is momenteel directeur van de Veiligheids- & Gezondheidsregio Gelderland-Midden (1850 medewerkers). Jan Pierik is geboren en getogen in het landelijke gebied rond Bentelo. In zijn bestuurlijke banen heeft hij stevige opgaven onder handen gehad zoals het fuseren van twee grote stedelijke organisaties in en rond Amsterdam en het afwenden van een dreigend faillissement in 2006-2008 bij Ambulance Oost.  

Jan Pierik maakte op de vertrouwenscommissie indruk doordat hij doortastend, duidelijk, benaderbaar, met een goede visie en organisatorisch sterk is over gekomen.

De raad heeft op 10 september 2019 een profielschets vastgesteld waarbij de inbreng van de inwoners en strategische partners is opgenomen. Ook is op die datum de vertrouwenscommissie ingesteld. De vertrouwenscommissie, bestaande uit de vertegenwoordigers van 7 raadsfracties, heeft in de afgelopen maanden de raadsaanbeveling voorbereid op basis van de door de raad vastgestelde profielschets. De fractie van Voor Borne (afsplitsing SP) was niet vertegenwoordigd in de vertrouwenscommissie vanwege andere verplichtingen.

De aanbeveling van de Bornse gemeenteraad wordt aangeboden aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij stelt, gehoord het advies van de Commissaris van de Koning, een advies op voor de Ministerraad. De nieuwe burgemeester wordt vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De nieuwe burgemeester zal tijdens een gemeenteraadsvergadering, voorzien op 28 januari 2020, worden geïnstalleerd. Tot de installatie blijft burgemeester Gerard van den Hengel de taken waarnemen.

  • 03 december 2019
Terug