Overzicht van nieuwsberichten 2014

Er is iets niet goed gegaan tijdens de live-uitzending 16 december 2014... 19 december 2014

Bij aanvang van de vergadering is de computer gecrasht. De uitzending is hierdoor gestopt. Tijdens agendapunt 4.4 is de uitzending hervat. Gelukkig is er een back-up gemaakt. We zullen zo spoedig mogelijk de opname herstellen.

Raadsvergadeirng 16 december begint eerder 03 december 2014

Vanwege de volle agenda heeft het presidium besloten om de laatste raadsvergadering van het jaar, op 16 december 2014, om 19.00 uur te starten.

Borne gaat voor totaaloplossing spoor 17 september 2014

Na de raadsvergadering op 26 juni 2014 is er achter de schermen veel werk verzet in de zoektocht naar de eerste spooronderdoorgang voor Borne. Op basis van onderzoeken en na gesprekken met partners, zoals met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail, de Provincie en de Regio Twente is een totaalvisie gemaakt. Hierin staan de stapstenen die nodig zijn om de spoorse doorsnijding op te lossen en een goede en veilige verkeersafwikkeling te garanderen, nu en in de toekomst. De gemeente wil de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van de gemeenschap versterken, zoals dat ook verwoord staat in de toekomstvisie MijnBorne2030

Gemeenteraad wil mening gemeenschap meegeven aan college 16 september 2014

Fusie van Woonbeheer goed idee?

Probleem emailnotificatie Raadsinformatie 02 september 2014

De abonneehouders hebben gisteren een emailnotificatie ontvangen met de nieuw toegevoegde stukken. Helaas bleken de links naar de stukken niet te werken.

Website Raadsinformatiesysteem vernieuwd 29 augustus 2014

Vanwege de vervanging van de vergaderinstallatie is het raadsinformatiesysteem eveneens geupgrade. In het vervolg zullen de vergaderingen met beeld worden uitgezonden en kan op sprekersniveau fragmenten worden teruggekeken.

Gebruikt u zorg (AWBZ, Jeugdzorg, PGB enz.)? Kom dan ook op 15 mei naar het Kulturhus 13 mei 2014

Op 15 mei as organiseert de gemeenteraad van Borne een avond over de nieuwe zorgtaken van de gemeente (Jeugdwet, Participatiewet, AWBZ/WMO). De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het Kulturhus. De gemeenteraad wil ook graag met mensen in gesprek die gebruik maken van deze zorg. Wat vindt u belangrijk? Dat wil de gemeenteraad van u horen!

Borne heeft nieuw college 08 mei 2014

Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad de wethouders benoemd.

Gemeenteraad hoort graag meningen over zorg 28 april 2014

Ter voorbereiding op het Decentralisatiedebat op 27 mei, organiseert de gemeenteraad een themabijeenkomst op 15 mei in het Kulturhus.

Bijpraten Inwoners op 14 januari vervalt 06 januari 2014

De geplande Bijpraten Inwoners op 14 januari 2014 komt te vervallen wegens te weinig agendapunten. De vergadering wordt gecombineerd op 21 januari met Bijpraten Bestuur & Middelen.