Overzicht van nieuwsberichten 2013

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 06 november 2013

Op het raadsinformatiesysteem van de gemeente Borne vindt u actuele informatie over de gemeenteraadsverkiezingen.

BIJPRATEN INWONERS 30 september 2013

BIJPRATEN INWONERS maandag d.d. 7 oktober aanstaande komt te vervallen wegens te weinig agendapunten. Er wordt nu een gecombineerd Bijpraten, Inwoners en Bestuur & Middelen, gehouden op 29 oktober a.s..

Bijeenkomst Spoorse doorsnijding en mobiliteitsvisie verplaatst! 13 maart 2013

Op 12 maart jl is in de collegevergadering gesproken over het onderzoek naar aanleiding van de aanvullende vragen van de raad met betrekking tot de Mobiliteitsvisie en de studie naar de oplossing van de spoorse doorsnijding.

Bijpraten Inwoners d.d. 19 maart a.s. komt te vervallen 11 maart 2013

Bijpraten Inwoners d.d. 19 maart a.s. komt te vervallen wegens onvoldoende agendapunten. Deze wordt nu gecombineerd met Bestuur en Middelen d.d. 2 april a.s..

Bijeenkomst Spoorse doorsnijding 08 maart 2013

Gaat de gemeente Borne voor het aanleggen van een verdiept spoor of worden er meerdere onderdoorgangen in Borne gerealiseerd!

Bijpraten Bestuur & Middelen van 7 mei a.s. is VERPLAATST naar 14 mei a.s. 06 februari 2013

In de raadsvergadering van 5 februari jl. is akkoord gegaan met de verplaatsting van de Bijpraatbijeenkomst Bestuur & Middelen van 7 mei a.s. NAAR 14 mei a.s..