Overzicht van nieuwsberichten 2012

Bijpraten Inwoners 20 november gaat niet door! 07 november 2012

Vanwege een beperkt aantal bespreekpunten wordt de vergadering gecombineerd met Bijpraten Bestuur & Middelen op 4 december om 19.30 uur

Behandeling kaderbegroting uitgesteld 21 juni 2012

De fractievoorzitters hebben op advies van het presidium besloten de behandeling van de kaderbegroting, die gepland stond op dinsdag 3 juli, uit te stellen. Binnen de gemeenteraad leeft het gevoel dat men meer tijd nodig heeft voor een goede voorbereiding. Omdat de vakantieperiode al snel aanbreekt, is de behandeling verplaatst naar dinsdag 11 september 2012.

Waterwinst: regionale samenwerking riolering en waterzuivering 14 mei 2012

Op 9 mei jl. hebben de bestuurders van de 14 gemeenten in Twente en het waterschap Regge en Dinkel het document Waterwinst TAAK 2.0 ondertekend. Met de ondertekening willen zij de samenwerking op het gebied van riolering en waterzuivering verder intensiveren. Twentse bestuurders streven daarbij naar besparing op kosten, verbetering van de kwaliteit en verminderen van de kwetsbaarheid.

Afscheid raadslid Cor Woudstra (D66) 26 april 2012

Dinsdagavond 24 april nam Cor Woudstra na 17 jaar afscheid als gemeenteraadslid.

Bedrijventerreinenbeleid Gelderland en Overijssel in de steigers, uitvoering staat onder druk 14 maart 2012

Deventer – 14 maart 2012. In een gezamenlijk onderzoek van 7 rekenkamer(commissie)s in de provincies Gelderland en Overijssel constateren de rekenkamers dat het vernieuwde beleid voor de planning en herstructurering van bedrijventerreinen goed in de steigers staat, maar dat de uitvoering onder druk staat. Daarmee neemt het risico toe dat de gewenste effecten niet of beperkt gehaald zullen worden.

Raadsvergadering 5 juni verplaatst naar 7 juni 14 maart 2012

De raadsvergadering gepland op dinsdag 5 juni is verplaatst naar donderdag 7 juni vanwege het jaarlijkse VNG congres op 5 en 6 juni.

Rekenkamercommissie Borne spoort aan op maatregelen tegen overlast hondenpoep 28 februari 2012

De rekenkamer van de gemeente Borne is in april 2011 gestart met het onderzoek naar de effectiviteit van het gevoerde beleid om overlast door hondenpoep te verminderen. De voornaamste conclusie uit het onderzoek is dat de gemeente onvoldoende maatregelen heeft getroffen om deze ‘grootste kleine ergernis’ tegen te gaan.

Oproep om mee te doen aan het ontwikkelen van een thermografische kaart voor Borne! 27 januari 2012

De gemeente Borne is op zoek naar 200 vrijwilligers die een referentiemeting willen uitvoeren voor de thermografische kaart. Een aantal enthousiaste ambassadeurs zal een positieve invloed hebben op het resultaat!