Overzicht van nieuwsberichten september 2011

Verslag Energiescan 22 september 2011 29 september 2011

Op 22 september heeft Twence, in het kader van de Startnotitie Duurzaam & Veilig, de Energiescan Borne gepresenteerd. De Energiescan geeft een overzicht van de energiestromen binnen de gemeentegrenzen. Op basis hiervan ontstaat inzicht in de nulsituatie en er ontstaat een beeld wat in de komende jaren mogelijk is aan verduurzaming op het gebied van energie.

Uitspraak Hoge Raad leges identiteitskaart 16 september 2011

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag 9 september geoordeeld dat gemeenten per direct geen leges mogen heffen voor de Identiteitskaart.

Beantwoording vragen over Visie Oud Borne 09 september 2011

Tijdens de vergadering van de gecombineerde vergadering Bijpraten op 6 september 2011 zijn diverse vragen gesteld over de Visie Oud Borne. Conform de toezegging heeft het college de vragen beantwoord.

Memo Regionaal risicoprofiel 01 september 2011

In oktober 2010 is de raad geinformeerd over de gevolgen van de Wet veiligheidsregio's. De Veiligheidsregeio Twente (VRT) heeft in deze brief de toezegging gedaan de raad actief bij de VRT te betrekken.

Voortgang regionalisering brandweer 01 september 2011

Op 30 augustus 2011 heeft het college van B en W ingestemd met bijgevoegd memo over de regionalisering van de brandweer.

Bericht Brussel nr 4. 01 september 2011

Dit is een special over het werkbezoek van de regioraadsleden van Twente aan Brussel op 30 juni en 1 juli jl.