Overzicht van nieuwsberichten juli 2011

Communicatietraject bij wegwerkzaamheden 29 juli 2011

Informatie ovder de verschillende communicatie-activiteiten bij openbare werken.

Onderzoek naar overwegveiligheid in Borne 18 juli 2011

Om onveilige situaties bij overwegen aan te pakken, hebben gemeente Borne, ProRail en Politie Twente in een bestuurlijk overleg afspraken gemaakt. ProRail is nu gestart met het opstellen van een analyse van de problematiek binnen de gemeente Borne.

Samenvatting nieuwe Politiewet 13 juli 2011

In het regeerakkoord VVD en CDA is de vorming van een nationale politie aangekondigd waarin de huidige 25 regionale politiekorpsen en het Korps landelijke politiediensten in opgaan. Aan het hoofd staat de korpschef die is belast met de leiding en het beheer. Het wetsvoorstel voor een nationale politie is in juni 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Terrassenbeleid vastgesteld 01 juli 2011

Op dit moment wordt het bestemmingsplan voor het centrum geactualiseerd. Het Masterplan vormt hierbij een van de onderleggers. Het gemeentelijk beleid is gericht op een verdere versterking van de (verblijfs)functie van het centrum, waaronder horeca met terrassen. Omdat het niet gewenst is dat ieder horecabedrijf een overdekt (winter)terras opricht, is hiervoor beleid opgesteld. Dit beleid vormt het toetsingskader voor (toekomstige) initiatieven voor overdekte terrassen.