Overzicht van nieuwsberichten juni 2011

Informatieavond over kaderbegroting 20 juni 2011

Op 20 juni vindt een informatiebijeenkomst plaats voor de maatschappelijke partners van de gemeente Borne over de Kaderbegroting. De bijeenkomst is openbaar en vindt plaats in het Kultuurhus en begint om 19.30 uur.