Behandeling Woonwagebeleid Bijpraten Ruimte is vervallen

Aangezien de indieners van de zienswijzen niet tijdig geinformeerd konden worden over vergadering Bijpraten Ruimte, is het agendapunt doorgeschoven naar de behandeling in Bijpraten Ruimte op 17 januari 2012.

  • 22 november 2011
Terug