Enorme stijging digitale aanvragen leerlingenvervoer Borne

De gemeente Borne heeft in 2010 de digitale transactie module voor leerlingenvervoer in gebruik genomen. Ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar worden in de maanden mei en juni de meeste aanvragen gedaan. Werd in het eerste jaar in ongeveer de helft van de gevallen de aanvraag digitaal gedaan, in 2011 was dit percentage al gestegen tot meer dan 66%!  Wat is het geheim hierachter?

"Gewoon doen"

Hans Pauw, verantwoordelijk voor leerlingenvervoer in Borne en tevens ontwerper / beheerder van de digitale transactie, licht toe dat het met name een kwestie is van “gewoon doen”:
“Voorheen werd elk jaar een brief naar de burger gestuurd met een aanvraagformulier. In 2010 is dit gewijzigd en werd alleen de brief verstuurd, zonder aanvraagformulier, maar…met de verwijzing naar het digitale formulier, en … het directe doorkies-telefoonnummer voor het geval de burger er niet uitkwam. In de helft van de gevallen belde de burger mij inderdaad, en kon ik of de vraag beantwoorden of maakten wij een afspraak op het stadhuis om samen de aanvraag in orde te maken. Alsnog een handmatig formulier opsturen deden we echter niet meer….”.

En met een knipoog: “en tijdens het samen doorlopen van het formulier, benadruk ik uiteraard de voordelen van het digitale formulier, zoals dat de meeste gegevens al vooringevuld zijn, en dat dit veel tijd scheelt voor de burger. Voor mij in het ambtelijk apparaat scheelt de digitale aanlevering ook tijd, maar gezien de relatief kleine aantallen aanvragen loopt deze efficiencywinst niet in de papieren. Het is met name dat de burger geholpen is”.

“Gewoon doen”….:ik denk na over deze woorden. We hebben het vaak over kanaalsturing, de burger centraal, een laagdrempelige overheid, de kwaliteit van dienstverlening, eenduidige antwoorden op de vraag, 1-loket gedachte, niet verschuilen achter procedures…Dit wordt allemaal geraakt met deze best practise. Echter ook treffend verwoord in die twee woorden: gewoon doen…

Een goede kwaliteit dienstverlening dient altijd te stoelen op het besef dat dienstverlening uiteindelijk nog altijd mensenwerk is. Mensenwerk werkt. En Borne demonstreert dit in de praktijk met deze “bestpractise”. Gewoon doen! Wordt je blij van.

Bron: Dimpact NieuwsFlash november 2011

  • 10 november 2011
Terug