Gewijzigde agenda Bijpraten Bestuur & Middelen 1 november

Wethouder Mulder heeft vanavond een ingelast bestuurlijk overleg (PHS) in Arnhem van 18.00 tot 20.00 uur in Arnhem. Hierdoor kan hij niet tijdig aanwezig zijn bij de behandeling van de Programmabegroting (agendapunt 2) vanavond. Voorzitter Rita Vingerling stelt, omwille van het belang van zijn aanwezigheid, een gewijzigde  agendavolgorde voor. Uiteraard stelt de commissie, conform artikel 12 Verordening op de raadscommissies, de agenda vast vanavond.

De gewijzigde agenda kunt u raadplegen via 'vergaderingen'

  • 01 november 2011
Terug