Overzicht van nieuwsberichten november 2011

Behandeling Woonwagebeleid Bijpraten Ruimte is vervallen 22 november 2011

Aangezien de indieners van de zienswijzen niet tijdig geinformeerd konden worden over vergadering Bijpraten Ruimte, is het agendapunt doorgeschoven naar de behandeling in Bijpraten Ruimte op 17 januari 2012.

MijnBorne2030 best practice voor Europa 17 november 2011

“Dat we bij de laatste 5 genomineerden zaten, is al een prestatie op zich.” Burgemeester Rob Welten lijkt niet teleurgesteld dat Portugal de European Public Sector Award 2011 net voor de neus van MijnBorne2030 wegkaapte. “Wij zijn overgebleven uit honderden projecten en als enige Nederlandse inzending zo ver gekomen. Europa weet nu wel waar Borne ligt”. De EPSA 2011 werd uitgereikt door EIPA (European Institute of Public Administration) en is bedoeld voor de meest innovatieve Europese overheidsorganisatie. MijnBorne2030 zat bij de 5 besten (Barcelona (Spanje), Münster (Duitsland), Portugal (nationaal), Heidenau (Duitsland), Borne (Nederland) )in de sector ‘opening up the public sector through collaborative governance’.

GBT: pilot Borne voormelding WOZ groot succes! 15 november 2011

Op 1 oktober jongstleden is de waarderingskamer in samenwerking met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) een pilot gestart bij de gemeente Borne. Het betreft een project waarbij de burger in staat wordt gesteld de voorlopige WOZ-waarde van zijn woning te controleren. Het doel van deze pilot is tweeledig. Aan de ene kant draagt het bij aan het creëren van een transparante overheid en aan de andere kant hoopt men dat er, door het geven van inzicht in de WOZ-gegevens, uiteindelijk minder burgers een bezwaarschrift hoeven in te dienen.

MijnBorne2030 enige Nederlandse finalist voor European Public Sector Award 14 november 2011

Op 17 november aanstaande zal EIPA (European Institute of Public Administration) met trots de prestigieuze 'European Public Sector Award 2011’ uitreiken aan de meest innovatieve Europese overheidsorganisaties. Het internationale evenement rondom deze prijsuitreiking vindt plaats in Maastricht. Vertegenwoordigers van lokale, regionale en nationale overheden uit 18 Europese landen en diverse hoogwaardigheidsbekleders zullen aanwezig zijn. MijnBorne2030 is het enige Nederlandse project dat zich tot de allerlaatste genomineerden mag rekenen.

Enorme stijging digitale aanvragen leerlingenvervoer Borne 10 november 2011

De gemeente Borne heeft in 2010 de digitale transactie module voor leerlingenvervoer in gebruik genomen. Ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar worden in de maanden mei en juni de meeste aanvragen gedaan. Werd in het eerste jaar in ongeveer de helft van de gevallen de aanvraag digitaal gedaan, in 2011 was dit percentage al gestegen tot meer dan 66%! Wat is het geheim hierachter?

Gewijzigde agenda Bijpraten Bestuur & Middelen 1 november 01 november 2011

Wethouder Mulder heeft vanavond een ingelast bestuurlijk overleg (PHS) in Arnhem van 18.00 tot 20.00 uur in Arnhem. Hierdoor kan hij niet tijdig aanwezig zijn bij de behandeling van de Programmabegroting (agendapunt 2) vanavond. Voorzitter Rita Vingerling stelt, omwille van het belang van zijn aanwezigheid, een gewijzigde agendavolgorde voor.