Analyse septembercirculaire gemeentefonds 2011

Het college heeft een nadere analyse gemaakt van de septembercirculaire gemeentefonds 2011. Het totaal budgettair perspectief is ook weergegeven in de aanbiedingsbrief bij de Programmabegroting 2012-2015 en wordt verwerkt in een eerste wijziging van de begroting.

Klik hier om de memo te downloaden.

  • 25 oktober 2011
Terug