Hoe veilig is ons raadsinformatiesysteem?

De laatste tijd worden gemeentelijke websites met grote regelmaat gescand op lekken en vertrouwelijke informatie. Het onderdeel 'bestuur en organisatie' van de website van de gemeente Borne is tot stand gekomen met software van de leverancier GemeenteOplossingen. De website is deels toegankelijk met een inlogcode. Alle raadsleden hebben een toegangscode ontvangen. Wij realiseren ons dat de beveiliging nooit gegarandeerd kan worden. Daarom wordt geen vertrouwelijke informatie op het internet geplaatst, ook niet in het afgesloten deel. De niet openbaar geplaatste informatie bevat slechts uitnodigingen gericht aan raadsleden. De reden dat deze informatie 'achter een slotje' is geplaatst, is dat de uitnodiging op zich een openbaar karakter heeft maar niet afkomstig van onze eigen organisatie en niet relevant is voor een inwoner.

Daarnaast staan in het RIS enkele documenten, gelinkt aan openbare vergaderingen, waarin teksten staan als 'niet openbaar' en mogelijk 'vertrouwelijk'. De documenten zijn door de griffier en/of college echter beoordeeld als zijnde openbaar. Per definitie is alle informatie gericht aan de raad openbaar tenzij het college geheimhouding oplegt op grond van artikel 25 gemeentewet. Daarnaast kan in overleg het college in overleg met de griffier vertrouwelijke achtergrondinformatie voor raadsleden ter inzage leggen bij de griffie. Dit betreffen geen stukken die ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

  • 11 oktober 2011
Terug