Wegwerkzaamheden N743

Maandag 10 oktober t/m zaterdag 15 oktober zal de provincie groot onderhoud op de N743 tussen de Bornsche beek en de rotonde Prins Bernhardlaan plegen. Tijdens de werkzaamheden zal het profiel ter hoogte van de Bornsche Maten worden versmald en zal de fietsoversteek van Oud Borne naar de Bornsche Maten als bajonet uitgevoerd worden. Door deze aanpassingen zal de verkeersveiligheid toenemen. Ter hoogte van de Stroom Esch zal in plaats van gewoon asfalt geluidsreducerend asfalt aangelegd worden, dit om de geluidsoverlast in de wijken naast de N743 te verminderen. De gemeente zal 50% van de meerwerk kosten van geluidsreducerend asfalt t.o.v. gewoon asfalt betalen, de provincie de overige 50%.

Er is uitvoerig overleg met de provincie geweest, omleidingen zijn besproken en vooraankondigingen van de afsluiting zijn op de N743 geplaatst. Op de A1 en A35 worden de vooraankondigingen van de afsluiting deze week geplaatst. Doorgaand verkeer tussen Hengelo/A1 en Almelo wordt omgeleid over de A1-A35. Verkeer van en naar Borne vanaf Hengelo/A1 kan via het kruispunt JasminGarden blijven rijden, er zal altijd één rijstrook richting Borne en één rijstrook richting A1/Hengelo open zijn. Verkeer van en naar de Bornsche maten kan op het moment dat men met het kruispunt JasminGarden bezig is (maandag 10 t/m donderdag 13 oktober) via de Deurningerweg en Mekkelhorstweg richting de Europalaan. Op het moment dat het kruispunt weer klaar is zal de Bornsche Maten weer gebruik kunnen maken van deze ontsluiting (naar verwachting vrijdag 14 oktober).

Fietsers kunnen de N743 oversteken bij het kruispunt Amerikalaan (IKEA), de Bekenhorst en de rotonde Prins Bernhardlaan. Ook dit wordt met borden aangegeven.

Op vrijdag 14 oktober vanaf 18.00 uur t/m zaterdag 7.00 uur zal de rotonde op de N743 en Prins Bernhardlaan geheel afgesloten worden, verkeer wordt omgeleid.

Hulpdiensten zijn uitvoerig geïnformeerd en hebben eigen routes gekregen om bij noodgevallen ten alle tijden op tijd aan te komen.

De werkzaamheden hebben in de Bornsche Courant gestaan en staan op internet (Twente Mobiel, Provincie Overijssel en gemeentepagina Borne). Donderdag komt het nogmaals in de Bornsche Courant inclusief een tekening van de ontsluiting- en omleidingroutes. Tevens wordt het in drie regionale edities van de TC Tubantia (Hengelo/Borne, Almelo en Dinkelland). Bewoners van de Bornsche Maten zijn persoonlijk per brief geïnformeerd inclusief routekaart. De school de Bongerd is geïnformeerd en de ouders worden op de hoogte gesteld.

Donderdag as 5 oktober is er een inloopmiddag en avond voor belangstellenden tussen 16.30 en 18.00 uur en 19.00 en 20.30 uur in het Kulturhus, belangstellenden kunnen de plannen inzien en vragen stellen over de werkzaamheden.

De balie wordt geïnformeerd over de wegwerkzaamheden en kan de eerste vragen tijdens de werkzaamheden beantwoorden, daarna wordt verwezen naar de provincie en haar website. Ondanks al deze maatregelen zal het op enkele wegen in Borne gedurende de werkzaamheden drukker gaan worden. Dat is niet te voorkomen. Men moet in, en van en naar Borne rekening houden met meer verkeer en langere reistijden omdat niet al het doorgaande verkeer gebruik gaat maken van de omleiding.

Wij hebben samen met de provincie getracht de overlast die de wegwerkzaamheden tot gevolg hebben tot een minimum te beperken.

In onderstaande bijlagen treft u enkele belangrijke omleidingen aan.

Omleiding Borns verkeer
Omleiding doorgaand verkeer

Omleiding Bornsche Maten en fiets
Omleiding fietsverkeer

  • 04 oktober 2011
Terug