Verslag Energiescan 22 september 2011

Op 22 september heeft Twence, in het kader van de Startnotitie Duurzaam & Veilig, de Energiescan Borne gepresenteerd. De Energiescan geeft een overzicht van de energiestromen binnen de gemeentegrenzen. Op basis hiervan ontstaat inzicht in de nulsituatie en er ontstaat een beeld wat in de komende jaren mogelijk is aan verduurzaming op het gebied van energie.

  • 29 september 2011
Terug