Beantwoording vragen over Visie Oud Borne

Tijdens de vergadering van de gecombineerde vergadering Bijpraten op 6 september 2011 zijn diverse vragen gesteld over de Visie Oud Borne. Conform de toezegging heeft het college de vragen beantwoord. Afhankelijk van de antwoorden beslist de raad of het voorstel rijp is voor de beraadslaging. Het voorstel staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 september a.s.

In de beantwoording wordt verwezen naar diverse documenten. Deze treft u hieronder aan.

Beantwoording vragen Visie Oud Borne

Bijlagen:

  • 09 september 2011
Terug