Voortgang regionalisering brandweer

In juli van dit jaar heeft de raad de eerste voortgangsrapportage ontvangen over de inrichting van Eén Brandweer Twente. Met deze tweede voortgangsrapportage wordt de raad op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen sindsdien. In lijn met de wens van de stuurgroep Eén Brandweer Twente, ontvangen alle betrokken gemeenteraden dezelfde informatie.

In de vorige rapportage is de basis van de inrichting van Eén Brandweer Twente geschetst. Op 28 april 2011 is, mede als gevolg van het besluit van de Tweede Kamer om de brandweer in Nederland te regionaliseren, een procesnotitie aangenomen door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Twente om dit proces in Twente in gang te zetten. De concrete uitwerking hiervan heeft plaatsgevonden in een projectplan. Beide documenten hebt u reeds ontvangen. De periode sindsdien kent twee sporen. Enerzijds het verzamelen van informatie, onder andere op gebied van financiën en personeel. Anderzijds het voorbereiden van het principebesluit rond de oprichting van de nieuwe brandweerorganisatie. Belangrijke mijlpaal hierin vormde de bestuurlijke conferentie op 24 juni 2011. In bijgaande memo worden de twee sporen toegelicht, met aansluitend de planning voor de komende periode.

Klik hier voor de memo.
Klik hier voor het persbericht.

  • 01 september 2011
Terug