Samenvatting nieuwe Politiewet

In het regeerakkoord VVD en CDA is de vorming van een nationale politie aangekondigd waarin de huidige 25 regionale politiekorpsen en het Korps landelijke politiediensten in opgaan. Aan het hoofd staat de korpschef die is belast met de leiding en het beheer. Het wetsvoorstel voor een nationale politie is in juni 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Eén korps
Het wetsvoorstel voor de vaststelling van een nieuwe Politiewet gaat uit van de komst van één landelijke politieorganisatie met een eigen rechtspersoonlijkheid, onder politieke verantwoordelijkheid van het Ministerie Veiligheid en Justitie. Volgens de minister moet er één nationaal politiekorps komen dat als eenheid functioneert en dicht bij de burger staat. Een organisatie die flexibel en slagvaardig kan inspelen op continu veranderende veiligheidsproblemen.

Het wetsvoorstel heeft twee doelen:

  1. Vergroting van de slagvaardigheid van de politie;
  2. Versterking van de democratische inbedding op landelijk niveau en in de gemeenten.

De nationale politie moet leiden tot meer ruimte voor de professional, minder bureaucratie, minder overlegstructuren, een veiliger leefomgeving en een effectievere opsporing.

Klik hier voor de complete tekst.

  • 13 juli 2011
Terug