Terrassenbeleid vastgesteld

Op dit moment wordt het bestemmingsplan voor het centrum geactualiseerd. Het Masterplan vormt hierbij een van de onderleggers. Het gemeentelijk beleid is gericht op een verdere versterking van de (verblijfs)functie van het centrum, waaronder horeca met terrassen. Omdat het niet gewenst is dat ieder horecabedrijf een overdekt (winter)terras opricht, is hiervoor beleid opgesteld. Dit beleid vormt het toetsingskader voor (toekomstige) initiatieven voor overdekte terrassen.

Klik hier voor het besluit van het college van B&W.

Klik hier voor de beleidsregels.

  • 01 juli 2011
Terug