Informatieavond over kaderbegroting

De rol van gemeenten in onze maatschappij verandert. Zorg voor de zwakkeren, meer verantwoordelijkheid voor burgers en organisaties bepalen het gezicht van de gemeente in de komende jaren. Dat betekent meer regie, minder uitvoering en meer samenwerking. De gemeentelijke organisatie zal veranderen, maar ook van maatschappelijke partners wordt een andere rol gevraagd.

Het college wil maatschappelijke partners daarom graag informeren over de inhoud van de voorstellen op maandagavond 20 juni 2011 om 19.30 uur in de theaterzaal van het Kulturhus. Als het goed is, hebben direct betrokkenen daarvoor per e-mail een uitnodiging ontvangen. Wilt u ook graag aanwezig zijn, dan kan dat natuurlijk. De bijeenkomst is openbaar.

Gemeenteraad beslist

De gemeenteraad beslist natuurlijk over de voorstellen. Dat gebeurt op dinsdag 12 juli. Voorafgaand aan die raadsvergadering komt de kaderbegroting ook in commissies aan de orde, op dinsdag 28 juni en op dinsdag 5 juli. Al deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u naar de inhoud van de kaderbegroting, klik hier.  

 

  • 20 juni 2011
Terug