Politiek Beraad

Politiek Beraad

Het Politiek Beraad is eigenlijk een commissievergadering in een nieuw jasje. De Politieke Partijen bereiden zich voor op besluitvorming in de raad. Het Presidium stelt de agenda vast.
Iedereen die dat wil, kan zich aanmelden om in te spreken. Zo kunnen we uw mening meenemen in de afwegingen over het beleid dat op de agenda staat.

Inspreken?
Wanneer u iets wilt zeggen over een onderwerp dat  op de agenda staat, dan kunt u zich tot voor aanvang van de vergadering melden bij de griffie of de voorzitter. U krijgt in principe maximaal 5 minuten spreektijd.

Wat gebeurt er daarna?
De politieke partijen nemen uw reactie mee in hun afwegingen. Misschien heeft het effect op hun besluitvorming tijdens de raadsvergadering, die vaak drie of twee weken na het Politiek Beraad plaatsvindt.