Open Podium

Een aanspreekbare gemeenteraad

Wat zijn de wensen, idee├źn en zorgen in de Bornse samenleving? Welke kansen zijn er? Als gemeenteraad willen we u graag ontmoeten en horen wat er leeft. Bekijk deze korte presentatie en ontmoet ons!

Open Podium
Met het Open Podium willen we als gemeenteraad ophalen wat er leeft. We praten over onderwerpen die door iedereen aangedragen kunnen worden. Er moet wel een collectief belang zijn, dus meerdere mensen raken, we moeten als raad invloed hebben op het onderwerp en het onderwerp mag nog niet in het besluitvormingstraject zitten.

Aanvraag doen?
Heeft u een onderwerp dat u onder de aandacht wilt brengen? Vul dan het aanvraagformulier in en lever dat in bij onze griffie. De griffier helpt u daar graag bij. Het inschrijfformulier wordt besproken door de burgemeester, gemeentesecretaris en de griffier om te kijken of het onderwerp geschikt is voor het Open Podium. Als dat zo is, zoekt het Presidium (de agendacommissie van de raad) naar een datum en krijgt u bericht. U kunt natuurlijk een politicus vragen het onderwerp in te brengen als u dat liever niet zelf doet.

Wie mag meepraten?
Iedereen mag meepraten over de ingediende onderwerpen. De voorzitter/gespreksleider van het Open Podium let erop dat dat gelijkwaardig en volgens de regels van fatsoen gebeurt. In onze agenda kunt u zien wanneer er Open Podia zijn en wat de onderwerpen zijn.

Wat gebeurt er daarna?
De Politieke partijen gaan na het Open Podium bekijken of ze iets met onderwerp kunnen doen. Aan het begin van ieder Politiek Beraad wordt kort stilgestaan bij de onderwerpen van een eventueel gehouden Open Podium. De raadsleden beslissen dan of ze een vervolg willen geven aan het onderwerp. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door het toe te voegen aan de raadsagenda of door een motie in te dienen tijdens de raadsvergadering.