documenten

Onder dit tabblad vindt u de stukken die ter kennisname naar de raad zijn verstuurd vanuit het college. De brieven van inwoners en instanties worden op de lijst van ingekomen stukken geplaatst. De lijst vindt u bij de raadstukken.

De besluitenlijsten van de raads- en commissievergaderingen kunt u via deze pagina raadplegen en u vindt ze terug bij de daarop volgende vergadering van het Politiek Beraad (commissie) en raadsvergaderingen.

Een motie is een korte gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een mening, wens of verzoek wordt uitgesproken. Ieder raadslid kan een motie indienen. Ieder raadslid heeft het recht een motie in te dienen. De motie is een politiek instrument in de vergadering van de gemeenteraad en niet wettelijk geregeld. De aangenomen moties van de gemeenteraad van Borne vindt u via deze pagina.

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks. De openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders zijn raadpleegbaar via deze pagina.

De raad vergadert ook op informele momenten waarbij door of namens het college een presentatie wordt gegeven over een bepaald onderwerp. De presentaties vindt u hier terug.

Raadsleden hebben het recht om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Dat kan volgens de zogenaamde artikel 39 procedure en schriftelijk waarbij geen vastgelegd termijn of vaste spelregels gelden.