Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Politiek Beraad
Datum: 26-02-2019 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: dhr. H.J.M. Schothuis
Griffier: mevr. S. Voortman
1
0
1
5
7
4
4
4
5
0
0
2
2
1
3
4
3
2
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage