Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Politiek Beraad
Datum: 04-12-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: mevr. A. Jacobs
Griffier: mevr. S. Voortman
1
0
5
4
7
3
3
5
4
Voorzitter: dhr. H.B. van den Berg
5
Voorzitter: mevr. A. Jacobs
15
8
0
0
2
6
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage