Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-05-2019 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: dhr. H.B. van den Berg
Griffier: mevr. S. Voortman
0
0
1
1
0
0
0
0
1
Voorzitter: ing. G.J. van den Hengel MBA
Griffier: mevr. S.F. Morsink
0
Voorzitter: dhr. H.B. van den Berg
0
Griffier: mevr. S. Voortman
2
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage