Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-09-2019 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: ing. G.J. van den Hengel MBA
Griffier: mevr. S.F. Morsink
0
0
1
1
0
2
0
0
2
1
2
0
2
2
2
2
2
3
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage