Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-11-2019 19:30:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: ing. G.J. van den Hengel MBA
Griffier: mevr. S.F. Morsink
1
1
Griffier: mevr. S. Voortman
0
Griffier: mevr. S.F. Morsink
0
Griffier: mevr. S. Voortman
1
Griffier: mevr. S.F. Morsink
2
2
2
Griffier: mevr. S. Voortman
2
2
Griffier: mevr. S.F. Morsink
3
Griffier: mevr. S. Voortman
2
3
Griffier: mevr. S.F. Morsink
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage