Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 03-12-2019 21:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: dhr. H.B. van den Berg
Griffier: mevr. S.F. Morsink
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage