Proclaimer

Proclaimer
De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de gemeente Borne. De gemeente Borne besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact op te nemen met onderstaand contactpersoon.

Gemeentelijke regelgeving op de website
Via deze website heeft u toegang tot teksten van gemeentelijke regelgeving, zoals bijvoorbeeld verordeningen. Hierbij geldt dat de publicatie van deze teksten op de website geen bekendmaking vormt in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en/of Gemeentewet. Alleen de door de gemeente gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst.

 Auteursrecht
De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van de gemeente Borne en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht tenzij anders vermeld. Het is toegestaan informatie van de website van Borne over te nemen in uw eigen publicatie mits u de bron vermeldt en het geen commerciële doeleinden dient. Het verveelvoudigen, verspreiden en/of openbaar maken van genoemde informatie door druk, fotokopie, fax en/of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand is toegestaan na overleg met en toestemming van de gemeente Borne. De gemeente vindt het belangrijk hierbij betrokken te worden omdat ze dan zorg kan dragen voor de correctheid en volledigheid van de informatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met onderstaand contact persoon.

Aansprakelijkheid
Ondanks dat de gemeente Borne tracht de informatie op de website zo volledig en correct mogelijk weer te geven kan het voorkomen dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Daarnaast worden bij het vertalen van regelgeving naar publieksinformatie keuzes gemaakt ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid. Voor de gebruiker essentiële informatie moet dan ook te allen tijde door de gebruiker zelf gecontroleerd worden in de geldende regelgeving en/of bij de verantwoordelijke organisatie(s).

Het is mogelijk dat via de internetsite van de gemeente Borne toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De gemeente Borne kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Persoonsgegevens/privacy
De gemeente Borne vindt de bescherming van uw persoonsgegevens een belangrijke zaak. Eventueel verzamelde informatie over uw bezoeken aan de website worden slechts gebruikt voor het ondersteunen van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie. Bij een aantal toepassingen op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. De gegevens in de cookies blijven anoniem.

Vragen? 
Heeft u vragen over de website, mist u informatie of wilt u gebruik maken van informatie op de website voor eerder genoemde doeleinden? Laat dat dan aan ons weten via een email aan communicatie@borne.nl.

De content op deze website valt onder eindverantwoordelijkheid van Frank Lubbers, afdeling communicatie en externe betrekkingen, Postbus 200, 7620 AE  Borne | Rheineplein 1, 7622 DG Borne
(074) 26 58 778