SP

SP

Logo van SP

Contact informatie

Website:
borne.sp.nl
Aantal zetels:
1
Contact informatie:

De fractie van de SP vergadert in het openbaar in ieder geval op de maandagavond voorafgaande aan de raadsvergaderingen om 19.00 uur in het gemeentehuis. ( meestal in de fractiekamer).
Met vragen of opmerkingen kunt u daar terecht, bij voorkeur om 19.00 uur.

Afspraak maken is handig maar hoeft niet.

Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met:  Tom Verreussel : t.verreussel@borne.nl of Ans van Duuren: ans_van_duuren@hotmail.com

Voor informatie over de partij kunt u kijken op de site van de SP: borne.sp.nl

Leden