mr. drs. R.G. (Rob) Welten

mr. drs. R.G. (Rob) Welten

Foto van mr. drs. R.G. (Rob) Welten

Contact informatie

E-mailadres:
rg.welten@borne.nl

Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Portefeuille:
- algemeen bestuur
- bestuurlijke samenwerking
- openbare orde en veiligheid
- integrale veiligheid
- communicatie
- personeel en organisatie
- ICT
- juridishe zaken/jurische controlling
- grondzaken/grondbeleid (incl. gemeentelijke eigendommen)
- internationale contacten
- burgerzaken

Thema's:
-
Netwerkstad
- Regio
- netwerkontwikkeling en lobbyactiviteiten
- integrale handhaving
- herijking toekomstvisie