J.H.R. (Robert) Baveld

J.H.R. (Robert) Baveld

Foto van J.H.R. (Robert) Baveld
E-mailadres: r.baveld@borne.nl

Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college van B en W en het ambtelijk apparaat. Hij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie en is aanwezig bij de vergaderingen van het college van B en W.