GB'90

GB'90

Logo van GB'90

Contact informatie

Aantal zetels:
4
E-mailadres:
info@gb90.nl
Contact informatie:

 

De fractie van GB ’90 vergadert iedere maandag vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. U kunt altijd een afspraak maken voor een overleg met de fractie. Er kan contact opgenomen worden met de fractievoorzitter mw. E. Verschoor, Oude Es 14, 7622 TA Borne telefoon 074-266 26 88

 

Schriftelijk kan men zich wenden tot de secretaris,

 

Mike de Boer, m.deboer@borne.nl.


 

Leden