D66

D66

Logo van D66

Contact informatie

Website:
www.d66borne.nl
Aantal zetels:
1
Contact informatie:

De fractie van D66 vergadert in het openbaar in ieder geval op de maandagavond voorafgaande aan de raadsvergaderingen om 20.00 uur in het gemeentehuis. Met vragen of opmerkingen kunt u daar terecht,

bij voorkeur om 20.00 uur. Afspraak maken is handig maar hoeft niet. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met mevr. Zomer tel. (074) 2667900 of mailen naar ehw.zomer@borne.nl. Voor informatie over de partij kunt u kijken op de site van D66 Borne, www.d66borne.nl.

Leden