D66

D66

Logo van D66
Website: www.d66borne.nl
Aantal zetels: 1
Contact informatie:

De fractie van D66 vergadert in het openbaar in ieder geval op de maandagavond voorafgaande aan de raadsvergaderingen om 20.00 uur in het gemeentehuis. Met vragen of opmerkingen kunt u daar terecht,

bij voorkeur om 20.00 uur. Afspraak maken is handig maar hoeft niet. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met mevr. Zomer tel. (074) 2667900 of mailen naar ehw.zomer@borne.nl. Voor informatie over de partij kunt u kijken op de site van D66 Borne, www.d66borne.nl.


Leden

Foto van Ernst Janssen Ernst Janssen (Fractievoorzitter)
Foto van Esther Apperloo Esther Apperloo (Commissielid)
Foto van Ronald Brand Ronald Brand (Commissielid)
Foto van Erik Mijnheer Erik Mijnheer (Commissielid)