B&W

B&W

Logo van B&W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente Borne en verzorgt de uitvoering van de besluiten die door de gemeenteraad worden genomen.

De burgemeester is zowel voorzitter van het college als van de gemeenteraad, het controlerend orgaan van de gemeente. Hij moet elk jaar een burgerjaarverslag uitbrengen waarin aandacht wordt besteed aan de manier waarop de gemeente met de burger omgaat. Hierbij valt te denken aan klachtenafhandeling en mate van burgerparticipatie bij besluitvorming.

Leden

Foto van Gerard van den Hengel Gerard van den Hengel (Burgemeester)
Foto van H.W. (Herman) Mulder H.W. (Herman) Mulder (Wethouder)
Foto van Martin Velten Martin Velten (Wethouder)