A.T. (Lex) Albers

A.T. (Lex) Albers

Foto van A.T. (Lex) Albers
E-mailadres: l.albers@borne.nl

Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

3e loco-burgemeester

Portefeuille:
- welzijn
- sociale zaken en reintegratie
- zorg en gezondheid
- Wmo
- sport (incl. accommodatiebeheer)
- onderwijs (incl. huisvesting)
- kunst en cultuur
- wonen

Thema's en projecten:
- woonvisie
- jeugd en jongeren
- brede school
- Bornsche Maten
- De Veste